Pastor/Församlingsarbetare

Om dig
Framför allt vill vi att du är grundad och driven av tron på Jesus i vardagslivet och väl förankrad i Guds ord i din teologiska profil. Vi söker en inspirerande ledare som driver på och engagerar församlingen och blir en nyckelperson för utveckling av vår församling och våra prioriterade behov. Du kan vara pastor men måste inte vara det. Vi har listat våra främsta behov och den som anställs kan ha olika typer av kombinationer av kompetens för att passa in. Likaså kan det finnas varianter av utbildningsbakgrund. Våra behov av en anställd ligger framför allt kring koordination och ledarskap kring

  • barn och ungdom,
  • familjer
  • nyinflyttade av olika nationaliteter
  • gudstjänstliv
  • löpande information och administration.

Du är en ledare som vägleder genom inspiration, undervisning och god andlighet i samverkan med församlingens egna krafter. Vi ser gärna att du bor i rimlig närhet till kyrkan, lägger huvuddelen av arbetstiden på plats och är själv och med eventuell familj kontinuerligt delaktig i församlingens liv. Vi vill att vår ledare har en teologisk och ideologisk profil som överensstämmer med församlingens och Svenska Alliansmissionens bekännelse och praktik.

Om oss
Backa Frikyrkoförsamling/Backadalskyrkan som under sin 50-åriga historia sakta vuxit upp mot ca 70 medlemmar och som kännetecknas av en fantastiskt fin gemenskap och öppenhet för olika slags människor som möts på plats. Vi har en stor uppgift i vårt närområde i Selma stad som växer med kraftig inflyttning just nu genom omfattande nybyggnation precis bredvid vår kyrka där åldrar, nationaliteter och inkomstklasser blandas på ett nytt och spännande sätt. Församlingen har en ambition att nå ut bättre och till fler i närområdet och få hjälp att skickliggöras för att få fler människor att lockas och bli delaktiga i gemenskapen. Det finns en god skara av egna predikanter, musiker och ledarförmågor i församlingen men vi skulle behöva skapa en högre delaktighet och mer verksamhet till riktade målgrupper i och utanför församlingen.


Anställning
Tjänsten omfattar i utgångsläget upp till max 75 %.
Tillträde enligt överenskommelse

Kontakt och ansökan
Ta gärna kontakt med församlingens ordförande Thomas Forslin dit även ansökan skickas. Ansökningarna hanteras kontinuerligt. Ansökan skicka med CV, personligt brev och referenser till
Thomas Forslin, ordforande@backadalskyrkan.se . Välkommen även att ringa och samtala om tjänsten med Thomas på 0704-596627.