Juni

23
SÖN
10:00
Sommarandakt

Ledning och musik Tinna och Ida Persson
Ta med eget fika


 

30
SÖN
10:00
Sommarandakt

Leds av Jan och Eva Korpegård
Ta med eget fika


 
Juli

7
SÖN
10:00
Sommarandakt

Ledning av Thomas Forslin
Ta med eget fika